Veelgestelde vragen

Hoe behandelt een osteopaat?

Een osteopaat behandelt met zijn handen en maakt gebruik van zachte technieken. Er komt geen apparatuur aan te pas. Hij of zij gaat op zoek naar spanning in weefsels die ervoor kan zorgen dat blokkades ontstaan met als gevolg een verminderde beweeglijkheid en doorbloeding van het orgaan, een gewricht of spier.

Hoe onderzoekt een osteopaat?

Een osteopathisch onderzoek bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek om een duidelijk beeld te kunnen vormen van het ontstaan, verloop en ernst van de klacht. Ook wordt besproken welke onderzoeken en behandelingen u al heeft gehad. Vervolgens vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats aan de hand waarvan een diagnose wordt gesteld en een eventuele behandeling wordt ingezet.

Hoe vaak moet ik behandeld worden?

De duur van een behandelsessie is afhankelijk van uw klacht, maar als richtlijn moet er met 3 à 4 behandelingen al een duidelijke verbetering zijn opgetreden. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt in overleg gekeken wat er verder gedaan kan worden.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie?

Deze therapievormen lopen in elkaar over. De meeste osteopaten zijn van oorsprong fysiotherapeutisch onderlegd. Het grootste verschil is dat de osteopaat een uitgebreidere medische kennis heeft en het lichaam in zijn totaliteit onderzoekt en behandelt. Behandeling wordt – wanneer nodig – gecombineerd met tips en adviezen over voeding of eventuele oefeningen.