Tarieven

  • Het tarief voor een osteopathisch consult (45 min.) is €85.
  • Het tarief voor een kort consult (30 min.) is €57,50. Een kort consult kan alleen in overleg. Een vervolgconsult voor baby’s en kinderen bedraagt meestal 30 minuten.
  • Mocht u niet zeker weten of osteopathie iets voor u is dan is het mogelijk een oriënterend consult (max. 30 min.) aan te vragen. De kosten bedragen €47,50.

Alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering tussen de €30 en €40 per behandeling en deze valt niet onder het eigen risico.

Betaling geschiedt aan het einde van het consult per pin (voorkeur) of contant.Indien u bij verhindering minstens 24 uur van te voren afzegt, worden geen kosten in rekening gebracht.U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Voor actuele informatie over vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars kunt u de website van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie raadplegen (www.osteopathie.nl). Klik hier voor een actueel overzicht van de vergoedingen.

Ik ben aangesloten bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie). Voor allerlei vragen over osteopathie kunt u terecht bij de NVO. Tevens ben ik aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Osteopathie. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar www.osteopathie-nro.nl.