Kunt u nog behandeld worden in een osteopathiepraktijk?

Nee, de minister heeft besloten dat dit tot in ieder geval 06 april niet mag. Er wordt één uitzondering gemaakt voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot een verdere en onomkeerbare achteruitgang.

In dat geval zal er vooraf overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts. Omdat voorheen doorverwijzing van een (huis)artsen niet nodig was, is deze situatie voor iedereen nieuw en onbekend. Beste is dat u contact opneemt met uw osteopaat en dit met hem of haar bespreekt. De osteopaat bepaalt vervolgens of u de zorg nu nodig heeft of later, en in overleg wordt er bepaald wie er contact opneemt met de (huis)arts.

Let op: voor iedereen geldt dat wanneer er één of meer symptomen van een besmetting met het coronavirus aanwezig zijn, kan de behandeling niet plaatsvinden. Let dus daarom goed op symptomen als: keelpijn, neusverkouden, verhoging of koorts, hoesten of kortademigheid, plotseling hoofdpijn.

Voor vragen kunt u zich altijd richten tot het secretariaat van de NVO: nvo@osteopathie.nl